Výsledky autopsie


Presne v ten deň, keď celý svet smútil, 11. septembra 2001, sme obdržali výsledky z autopsie.

"Žiaľ!?" alebo "chvála Bohu!?" nemôžme veľa napísať.

Naša dcérka Vivien bola úplne zdravé dieťatko. Lekári nezistili žiadny dôvod, či aspoň nejaké príznaky, ktoré mohli zapríčiniť náhle úmrtie.

Napriek, vlastne tejto šťastnej správe sme sa nedokázali tešiť. Pociťovali sme len nekonečnú bezmocnosť .......
........... a nedostali znovu žiadnu odpoveď na našu, už tisíce krát, položenú otázku: "Prečo?"