.... V jedno ráno života Tvojho
     všetkého úsilia bolo už hojno
     v jednej noci čo prišla skôr
     Ti spieval nebeský chór ....

 
       Spomienka na našu dcérku
Náš príbeh
Vivkina kniha návštev

 
Vivien - nášho anjelika
O tom ako sa všetko začalo a ako skončilo
Napíšte nám
. . . . O č i   p l n é   s ĺ z   a n j e l o v   v i d e l i ,   
        v o    v e t r e    i     v    d a ž d i   
     s a   v z n á š a l i       
           v   n á d h e r n o m    ž i a r i v o m    n e b i   . . . .


© Anjeliky